top of page

MVtR: Minimi resursseilla, maksimi liikevaihdon kasvuB2B PK yrityksillä on turhauttavan paljon eri myynnin ja markkinoinnin taktiikoita valittavana, testattavana, opittavana, hallittavana, investoitavana, kehitettävänä eikä vähiten ymmärrettävänä, jotta yritys voi rakentaa nopean sekä lopulta ennustettavana ja skaalautuva liikevaihdon kasvun koneen.


On buukkauspalveluita, on myyntitiimin kasvattamista, on kylmäsähköpostia, on tapahtumiin osallistumista, on verkostoja, on henkilöbrändäystä, on verkkosivukehitystä, on videoita, on Google Adsiä, on LinkedIn mainontaa, on vaikuttajamarkkinointia, on crm:n hankintaa, on markkinoinnin automaatiota, on uutiskirjettä ja noin about miljoona muuta juttua.


Uskalletaanko kuitenkin olettaa, että kaikkien tavoite on mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienillä resursseilla saada aikaan mahdollisimman suuria ja pitkälle tulevaisuuteen positiivisesti vaikuttavia tuloksia. eli suomeksi mahd paljon myyntiä mahd pienellä rahalla ja mahd nopeasti. No kyllä uskalletaan, eli oletetaan.


Tällä olettamuksella meistä ei siis kukaan ole kiinnostunut kokeilemaan mitään turhaa strategiaa, taktiikkaa, tapaa, kumppania, kanavaa, softaa tai rekryä jos ei olisi mielellään iso varmuus että se tuottaisi näitä isoja tuloksia minimi panostuksilla....positiivista ROI:ta siis ajassa ja rahassa mitattuna.


Mutta mistä tietää mitkä kuviot, mistä ja millä investoinneilla ja tarkoilla muilla yksityiskohdilla valita? Joku toimi joskus aikaisemmin niin mennään sillä? Kuulit kaverilta jotain uutta joka oli heidän firmalle kuulemma toiminut hyvin? LinkedInistä luit kolmennesta jutusta jota kaikki nyt tuntuvat tekevän? Yksi sinnikäs myyjä on jo pitkään luvannut kovia tuloksia jos päästään aloittamaan yhteistyö?


Mutta mistä oikeasti tiedät mikä toimii just teidän firmalle ja just nyt juuri teidän tilanteessa ja markkinassa?


Et tiedäkään. Ei kukaan tiedä. Tarkoittaako se että eikun haulikko käteen ja pimeeseen räiskimään? Ei. Ei tarkoita.


On nimittäin yksinkertainen 4. vaiheen viitekehys, jonka avulla b2b pk yritys pystyy määrittelemään pienimmän toimivan tien liikevaihtoon, eli Minimum Viable To Revenue (MVtR). Vähän niin kuin pienin julkaisukelpoinen tuote, tai Minimum Viable Product (MVP), mutta liikevaihdon kasvulle.


Tässä oppaassa avaamme tämän 4. vaiheen viitekehyksen, ja miten sun B2B PK tai kasvuyritys voi hyödyntää sitä jo tänään, jopa nostamalla sitä liikevaihtoa vielä 2023 puolella (tämä opas on julkaistu marraskuun lopulla 2023).

Norders MVtR

1. Kohderyhmän ja Markkinan Analysointi


Tervetuloa ensimmäiseen vaiheeseen MVtR-viitekehyksessä – olennaiseen osaan, jonka avulla rakennamme vahvan pohjan liikevaihdon kasvulle. Kohderyhmän ja markkinan perusteellinen analysointi auttaa ymmärtämään, kuka on potentiaalisin uutta ostava asiakkaasi, millaisia haasteita he kohtaavat ja missä he ovat aktiivisia. Tässä vaiheessa pyrimme tunnistamaan ne ratkaisut, jotka voivat tuoda lisäarvoa asiakkaillesi.


 • Kuka tämän hetken potentiaalisin uutta ostava asiakas on?

  • Selvitä tarkasti ne asiakasprofiilit, jotka ovat taipuvaisimpia ostamaan juuri sinun tuotteitasi tai palveluitasi.


 • Mikä on heidän ongelmansa, jonka me pystymme ratkaisemaan muita paremmin?

  • Syvennä ymmärrystäsi asiakkaiden kohtaamista haasteista ja ongelmista. Etsi keinot, joilla voit tuoda ainutlaatuista lisäarvoa ja erottua kilpailijoista.


 • Missä tämä kohderyhmä on?

  • Tutki tarkasti eri markkinointikanavia, verkostoja ja alustoja, joissa potentiaaliset asiakkaasi ovat aktiivisia ja etsivät ratkaisuja ongelmiinsa.


 • Miten ja kehen luottamalla he tekevät hankintapäätöksiä?

  • Ymmärrä ostoprosessin vaiheet ja päätöksentekijät. Tunnista ne tekijät, joihin potentiaaliset asiakkaasi luottavat ja jotka vaikuttavat heidän päätöksiinsä.


Tämä syvällinen analyysi muodostaa vankan pohjan liiketoimintastrategialle, joka on suunnattu suoraan kohderyhmällesi. Se auttaa määrittelemään arvokkaat viestit ja taktiikat, joilla voit tavoittaa ja vaikuttaa potentiaalisiin asiakkaisiin tehokkaasti, luoden samalla perustan seuraaville vaiheille MVtR-viitekehyksessä.


Seuraavaksi siirrymme toiseen vaiheeseen, jossa kiteytämme arvolupauksen ja valmistaudumme kohderyhmän tarkempaan kohdentamiseen ja personointiin.


2. Arvolupauksen Kiteyttäminen


Toinen askel MVtR-viitekehyksessä vie meidät syvemmälle ydinkysymykseen: mikä on yrityksesi ainutlaatuinen arvolupaus? Tämä vaihe kiteyttää organisaatiosi tarjoaman arvon kohderyhmäsi tarpeisiin ja ongelmiin perustuen, kuten ensimmäinen vaihe analysoi.


 • Kiteytetään yrityksen tälle hetkelle uniikki arvolupaus kohdan 1. analyysin mukaiseen muotoon

  • Kokoamme kaiken saamamme tiedon yhteen, jotta voimme kiteyttää sen yhdeksi vahvaksi viestiksi. Tämä viesti on se, mikä erottaa yrityksesi muista tarjoajista ja resonoi parhaiten kohderyhmäsi kanssa.


 • Esim. kirjoitettu tutkimus, video, tai paneelikeskustelu

  • Kiteytys voi ilmetä eri muodoissa, olipa se kirjoitettu tutkimus, vaikuttava video tai paneelikeskustelu. Tärkeää on löytää se tapa, joka pystyy välittämään arvolupauksesi tehokkaimmin ja saavuttaa kohderyhmäsi syvällisesti.


Tämä vaihe luo perustan viestillesi ja sitouttaa kohderyhmäsi odotetulla tavalla. Valmistaudutaan seuraaviin vaiheisiin, joissa tämä arvolupaus viestitään kohderyhmälle tarkasti ja personoidusti.


3. Tarkka Kokeilu ja Kohdentaminen


Askel kolme MVtR-viitekehyksessä vie meidät kohti käytännön toteutusta ja kohdennettua viestintää. Se pohjautuu tarkkaan analyysiin ja valintaan kanavista, jotka vastaavat kohderyhmän tarpeisiin tehokkaimmin.


 • Valitse Kohderyhmän Tarpeisiin Vastavat Kanavat

  • Tarkkojen analyysien pohjalta valitaan kaksi kanavaa, joissa arvolupaus välitetään targetoidusti ja personoidusti jaettuun kohderyhmään. Esimerkiksi kylmäsähköpostikampanja ja LinkedIn-webinaari, jota tuetaan maksetulla mainonnalla.


 • Kohdennettu ja Personoitu Viestintä

  • Valituissa kanavissa varmistetaan, että viestintä kohdistuu tarkasti valittuun kohderyhmään. Kohdennetut viestit personoidaan siten, että ne resonoi kohdeyleisön kanssa ja puhuttelevat heidän tarpeitaan.


Tämä vaihe on keskeinen, kun viestitään arvolupausta ja varmistetaan, että se tavoittaa kohderyhmän oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Seuraavaksi valitsemme paremmin toimivan taktiikan ja siirrymme skaalautumisen ja jatkuvan kehityksen vaiheeseen, jotta voimme saavuttaa positiivisen ROI:n ja jatkuvan kasvun.


4. Skaalautuminen ja Jatkuva Kehitys


Neljäs vaihe MVtR-viitekehyksessä on keskeinen skaalautumisen ja jatkuvan kehityksen osalta. Se perustuu aiempiin vaiheisiin saatuun tietoon ja keskittyy valitun taktiikan skaalautumiseen sekä jatkuvaan parantamiseen.


 • Tehokkaamman Taktiikan Valinta ja Skaalaus

  • Valitaan kohdassa 3. tunnistettu ja paremmin toimiva taktiikka. Tämä taktiikka valitaan skaalattavaksi koko kohderyhmälle. Tässä vaiheessa keskitytään laajentamaan valittua strategiaa, joka on tuottanut parhaita tuloksia.


 • Asiakaspalautteen Keskeinen Rooli

  • Kvalitatiivisen asiakaspalautteen kerääminen on keskiössä. Sen perusteella analysoidaan markkinaa, ongelmaa ja yrityksen uniikkia arvolupausta uusiksi valitun kampanja-ajan, esimerkiksi kuukauden päästä uudelleen. Näin varmistetaan jatkuvasti tarpeiden ja markkinan muutoksiin vastaaminen.


 • Uuden Analyysin Perusteella Kehitetään Edelleen

  • Uuden analyysin pohjalta rakennetaan uusi arvolupaus ja sen viestimuoto. Tälle valitaan uusi kanava ja viesti testattavaksi jo skaalattavan toimenpiteen rinnalle. Tämä iteratiivinen prosessi mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja optimoinnin.


Näin muodostuu nopean kasvun kone, joka taipuu ketteräksi flywheel-mekanismiksi. MVtR-viitekehyksellä voidaan rakentaa jatkuva kehityksen ja kasvun prosessi, joka soveltuu kaikille eri toimialojen ja eri markkinoilla toimivien b2b pk- ja kasvuyritysten kasvustrategioihin.


Yhteenveto


MVtR-viitekehyksessä keskitytään nopean ja kestävän liikevaihdon kasvun luomiseen b2b pk- ja kasvuyrityksille. Nelivaiheinen prosessi, joka alkaa kohderyhmän ja markkinan analysoinnista, jatkuu arvolupauksen kiteyttämiseen, tarkan kokeilun ja kohdentamisen kautta skaalautumiseen sekä jatkuvaan kehitykseen. Tämä sykli mahdollistaa jatkuvan optimoinnin ja sopeutumisen markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin.


Toimi Nyt


Ota seuraava askel ja lataa ilmainen Nordersin RevOps-pelikirja osoitteesta norders.fi/revops-pelikirja. Pelikirja avaa MVtR-viitekehyksen askeleet yksityiskohtaisesti ja auttaa sinua soveltamaan sitä omassa yrityksessäsi jo tänään.


Hyödynnä tämä mahdollisuus ja rakenna tehokkaampi liikevaihdon kasvun strategia yrityksellesi!


Ilmainen RevOps-pelikirja täältä: norders.fi/revops-pelikirja


 

Minä olen Kylliäisen Joonas. Nordersin yksi perustajista, toimitusjohtaja ja intohimoinen yritysten kasvun ja vaikutuksen ikuinen tutkimusmatkailija ja kovan työn tuloksiin uskova perheen isä Espoosta.


Norders on Pohjoismaiden 1. RevOps toimisto, jonka missio on olla Pohjoismaiden tuloksellisin B2B myynnin ja markkinoinnin kumppani.


Jos kiinnostaa miten teidän yritys voi aloittaa oman RevOps vallankumouksen, niin sovi ilmainen keskustelu Nordersin RevOps -spesialistin kanssa osoitteessa norders.fi/demo

bottom of page