top of page
Norders Demand Gen Agency - Työt

/// Case:

Suojellaan Lapsia

20 000

Allekirjoitusta kerätty vetoomukseen

100 000+

Suomalaista tavoitettu eri kanavissa

Yritys:

Suojellaan Lapsia

Toimipaikka:

Helsinki

Henkilöstö:

<10

Toimiala:

Non-profit

WWW:

suojellaanlapsia.fi

Norders Demand Gen Asiakas

“Norders on meille tärkeä kumppani niin isoista strategisista markkinoinnin linjauksista nopeatempoiseen ja ketterään palveluun. Tiimimme on ollut erittäin tyytyväinen Nordersin vahvaan

panokseen ja kumppanuus on ollut strategisesti merkityksellistä. Erityisesti nautimme Nordersin luovasta ja jatkuvasti uusia taktiikoita ja kanavia kokeilevasta asenteesta mikä tehdään suurella sydämellä.”

Norders Demand Gen Asiakas

- Nina Vaaranen-Valkonen,
Toiminnanjohtaja, Suojellaan Lapsia

Norders Demand Gen Asiakas

Ennen Nordersia

Suojellaan Lapsia ry on tehnyt tärkeintä eturintaman työtä erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi vuodesta 2019.

Suojellaan Lapsia ry ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin. Tämä on tarkoittanut alusta asti, että viestintä ja vaikuttaminen tulee tehdä räätälöidysti, globaalisti, useille sidosryhmille ja monikanavaisesti. Päällekkäisiä tärkeitä projekteja on paljon, ja erilaisia kanavia, formaatteja ja yhteistyöverkostoja tulee jatkuvasti hallita.

Samaan aikaan Suojellaan Lapsia ry:n toiminnan keskiössä on ollut ongelman tietoisuuden lisääminen kansainvälisellä tasolla.

Tämä kaikki huomioituna, viestintä ja vaikuttaminen ennen Nordersin kanssa yhteistyön aloittamista oli pirstaloitunutta tekemisen, budjetin hallinnan ja tuloksellisen mittaamisen osilta.

Norders Demand Gen Asiakas

Mitä Norders teki

Yhteistyö Nordersin ja Suojellaan Lapsia välillä alkoi selkeän Go-To-Market -strategian rakentamisella, jossa määritettiin erityisesti positiointia, brändityyliä, kohderyhmiä ja eri viestinnän sekä vaikuttamisen kanavia. Stratgia vaiheen jälkeen yhteistyö on laajentunut vuosien aikana kokonaisvaltaiseksi markkinoinnin kumppanuudeksi.

Go-To-Market -strategia positioinnin, brändin, kohderyhmien ja markkinointisuunnitelman määrittämiseksi

Monikielisen verkkosivuston suunnittelu, kehitys ja hallinta

Sosiaalisen median ja Google-mainonnan kampanjoiden jatkuva rakennus ja optimointi

Tapahtumatuotannon ja -markkinoinnin erilaisista paneelitilaisuuksista ostoskeskus-ständeihin

Video- ja valokuvaus Suojellaan Lapsia ry:n työstä ja hankkeista viestin monikanavaiseksi vahmistamiseksi

Norders Demand Gen asiakas

Yhteistyön tulokset

Go-To-Market -strategia rakennettu työn systemaattiseksi kehittämiseksi

Verkkosivujen trafiikin kasvattaminen alle tuhannesta kuukaudessa yli 11 000 vierailijaan kuukaudessa

- 20 000 allekirjoituksen monikanavainen kerääminen vetoomukselle Pohjoismaiden laajuisesti

Yli 100 000 suomalaisen tavoittaminen brändin viesteillä eri kanavissa

Tehokas ja läpinäkyvä yhteistyön malli strategiselle, taktiselle sekä adhoc-tekemiselle

Norders Demand Gen työt
Norders Demand Gen Agency

Työskentely Nordersin kanssa

Suojellaan Lapsia ry on tehnyt tärkeintä eturintaman työtä erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi vuodesta 2019.

Suojellaan Lapsia ry ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, häirintää ja houkuttelua kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin. Tämä on tarkoittanut alusta asti, että viestintä ja vaikuttaminen tulee tehdä räätälöidysti, globaalisti, useille sidosryhmille ja monikanavaisesti. Päällekkäisiä tärkeitä projekteja on paljon, ja erilaisia kanavia, formaatteja ja yhteistyöverkostoja tulee jatkuvasti hallita.

Samaan aikaan Suojellaan Lapsia ry:n toiminnan keskiössä on ollut ongelman tietoisuuden lisääminen kansainvälisellä tasolla.

Tämä kaikki huomioituna, viestintä ja vaikuttaminen ennen Nordersin kanssa yhteistyön aloittamista oli pirstaloitunutta tekemisen, budjetin hallinnan ja tuloksellisen mittaamisen osilta.

bottom of page