top of page
Julia ja Niilo-Kalle Otaniemen aGridin pihall

Tervetuloa Demand Gen vallankumous. Isoin askel B2B-menestyksessä.

Muuttuvat markkinat vaativat uuden lähestymistavan. Demand Gen on paras tapa generoida enemmän laadukkaita liidejä nopeammin ja edullisemmin.

Demand Gen Vallankumous

Kilpailu on kansainvälistynyt ja koventunut. Ostajat ja ostokäyttäytyminen on radikaalisti muuttunut. Menestyäksemme meidän tulee tehostaa strategian jalkautusta, myynnin nopeutta sekä markkinoinnin arvoa läpi myyntiputken.

Asiakaspolut eivät ole enää yksinkertaisia, eikä yksinkertaiset kertaluontoiset sisällöt tai tapaamiset enää auta asiakkaita tekemään päätöksiä. Meidän tulee hyödyntää uusimmat teknologiat ja ottaa CRM-järjestelmät täysillä käyttöön, jotta voimme maksimoida liikevaihdon kasvun samalla minimoiden tarvittavat resurssit.

Vastaus tähän on Demand Gen, eli Demand Generation. Yhdistämällä datalla johdettuna strategian, myynnin, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen yhdeksi liikevaihtoa kasvattavaksi koneistoksi, pystymme nopeiten saavuttamaan skaalautuvan menestyksen ja markkinajohtajan aseman.

RevOps vallankumous

Miten Demand Gen voi auttaa johtamisessa, liiketoiminnan kasvussa ja vision toteuttamisessa

Nykyinen liiketoimintaympäristö on dynaaminen ja muuttuva. Toimitusjohtajana tehtäväsi on navigoida yritystäsi tässä monimutkaisessa maisemassa, määritellä visio ja varmistaa sen toteutuminen. Demand Gen tarjoaa tähän välineet.

Deamnd Gen keskittyy integroimaan myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun yhdeksi datalla sekä teknologialla johdetuksi koneistoksi, joka on viritetty maksimaaliseen tehokkuuteen. Se ei vain auta skaalaamaan liiketoimintaa, vaan myös parantamaan asiakaskokemusta, mikä luo asiakasuskollisuutta ja brändin pitkäikaista arvoa.

 • Johtaminen: Demand Gen tarjoaa selkeät KPI:t ja mittarit, joiden avulla voit seurata ja optimoida kaikkien tiimien suorituskykyä reaaliajassa.


 • Liiketoiminnan kasvu: Kun kaikki toiminnot ovat synkronoituja ja dataa hyödynnetään tehokkaasti, yritys voi kasvaa nopeammin ja tehokkaammin.


 • Vision toteutuminen: Demand Gen auttaa selkiyttämään tavoitteita, priorisoimaan resursseja ja mittaamaan edistymistä kohti määriteltyä visiota.

Nordersin palvelut
Norders RevOps palvelut toimitusjohtajille

Demand Gen hyödyt ja vaikutukset myynnin ja markkinoinnin strategiaan ja toteutukseen

Myynnin ja markkinoinnin maailma on jatkuvassa murroksessa. Uudet kanavat, monimutkaisemmat ostopäätökset ja kasvava kilpailu edellyttävät strategista ajattelua ja jatkuvaa sopeutumista. Tässä Demand Gen astuu kuvaan.

Demand Genin integroitu lähestymistapa antaa myynnille ja markkinoinnille yhtenäisen näkymän koko asiakkaan matkaan. Tämä ei ainoastaan nopeuta laadukkaampien liidien generointia ja klousaamista, vaan myös vahvistaa ajatusjohtajuutta ja kilpailuetua.

 • Strateginen Selkeys: Demand Gen auttaa yhdistämään strategiat ja varmistamaan, että myynti ja markkinointi integroituu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.


 • Toteutuksen tehokkuus: Kun tiimit toimivat yhtenäisenä yksikkönä, voimavaroja käytetään paremmin, mikä johtaa nopeampaan ja tehokkaampaan toteutukseen.


 • Mittaus ja optimointi: Reaaliaikainen data ja analytiikka mahdollistavat monipuolisen hienosäädön, joka mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja ROI:n kasvun.

RevOps pelikirja
Palvelut myynnin ja markkinoinnin johdolle
Norders Agency asiakas Smart City Innovation Cluster

“Norders on auttanut meitä uuden kansainvälisen brändin kehittämisessä ja strategian jalkautuksessa eri sidosryhmille. Nordersin kyky nopeasti ideoida ja viedä uudet ideat testaukseen on ollut erittäin vaikuttavaa. Mutta vielä vaikuttavampaa on ollut Nordersin kyky jatkuvasti oppia testeistä ja uteliaasti kokeilla uutta.”

Pertti Kortejärvi, Toimitusjohtaja, Smart City Innovation Cluster

- Pertti Kortejärvi
Toimitusjohtaja, Smart City Innovation Cluster

Nordersin asiakas Fun Academy

“Fun Academyn tausta ja ydinosaaminen on pedagogisissa sisällöissä ja kokemuksissa, mutta monipuolisten palveluidemme paketoiminen ja kaupallistaminen suuryrityksille ei ole vahvuutemme. Norders puolestaan osoitti, että se on juuri heidän vahvuutensa. Norders on ollut tärkeä kumppani luomaan myynnin strategiamme ja on jatkuvasti iteroiden ja datalla johtaen toteuttanut luotua strategiaa.”

Sanna Lukander Toimitusjohtaja, Fun Academy

- Sanna Lukander
Toimitusjohtaja, Fun Academy

”Norders on yhdistänyt sekä luovuuden että analytiikan rakentaessaan uutta B2B-myynnin koneistoamme. He ovat kuin intohimoinen ja proaktiivinen sisäinen tiimimme jokaisessa myynnin ja markkinoinnin vaiheessa."

Ira Koivu Perustaja ja toimitusjohtaja, Soberisti

- Ira Koivu

Perustaja ja toimitusjohtaja, Soberisti

Nordersin asiakas Soberisti
Norders asiakastarinat
Kangaskassi Nordersin logolla

Demand Genin Tärkeimmät

Yhteiset mittarit

 • Pipeline Velocity

  • Demand Genissä ei keskitytä pelkästään liidien määrään. Sen sijaan huomio kiinnitetään liidien laatuun, oppojen kokoon ja pipelinen nopeuteen.

 • ​Koko elinkaaren ROI

  • Mittarit kattavat koko asiakkaan elinkaaren, mittaamalla investoinnin tuottoa alusta loppuun, eikä vain yksittäisissä kampanjoissa.

1

Yksi järjestelmä

 • Demand Genin mallissa eri osastot (myynti, markkinointi, tuotanto) käyttävät samaa teknologia-alustaa, mikä mahdollistaa saumattoman tiedonkulun ja toimintojen synkronoinnin.

2

Strategisen yhteistyön korostaminen

 • Demand Gen murtaa siilot ja edistää yhteistyötä kaikkien tiimien välillä. Tämä lähestymistapa varmistaa, että strategiat ovat yhteneväisiä ja keskittyvät yhteisiin tavoitteisiin.

3

Toistuva raportointi ja iterointi

 • Kaikki päätökset perustuvat jatkuvaan testaamiseen ja siitä saatuun dataan. Tämä tarkoittaa, että markkinointi- ja myyntitoimenpiteet optimoidaan reaaliaikaisen datan perusteella eikä ainoastaan intuition tai olettamusten varaan.

4

Asiakkaan koko elinkaaren huomioiminen

 • Toisin kuin perinteisissä malleissa, jotka saattavat keskittyä vain hankintaan tai tuotantoon, Demand Gen keskittyy asiakkaan koko elinkaareen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen asiakaskohtaaminen, olipa se ennen kauppaa, sen aikana tai sen jälkeen, otetaan huomioon ja optimoidaan.

5

Demand Gen resurssit

B2B Myynnin ja Markkinoinnin Tila 2024 Raportti

RevOps Pelikirja

Konkreettiset edut ja toimintatavat Demand Gen näkökulmasta

Kun myyjät ja markkinoijat tarttuvat päivittäisiin muuttuviin täskeihin, heidän on tiedettävä, että heillä on parhaat työkalut ja menetelmät käsissään. Demand Gen ei ole vain teoriaa - se on konkreettisia toimintatapoja, jotka tekevät työstäsi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa.

 • Personoitujen ostopolkujen luonti: Demand Gen antaa mahdollisuuden luoda ostopolkuja, jotka ovat räätälöityjä kullekin asiakkaalle, varmistaen että viestit resonoi oikein jokaisen kohderyhmän kanssa.


 • Reaaliaikainen tiedonkulku: Ei enää tietokatkoja. Myyjät saavat heti tiedon uusista laadukkaista liideistä ja markkinoijat pystyvät tekemään oikeasti arvokasta sisältöä tehostamaan myyntiä.


 • CRM maksimaalinen hyödyntäminen: CRM on myynnin ja markkinoinnin automaatio joka  seuraa, tukee ja analysoi myynnin ja markkinoinnin tehokkuutta realiajassa. Ei vain toimi erillisienä tietopankkina.

Edut RevOpsin näkökulmasta
Norders RevOps palvelut myyjille ja markkinoijille
bottom of page