top of page
Nordersin Google Ads, LinkedIn ja Meta mainonta

Monikanavainen mainonta

Älä laita munia yhteen mainonnan koriin äläkä mittaa vääriä asioita. Nordersin kanssa testaat ja tehostat kaikki mainonnan kanavat, jotka johtavat minimi budjeteilla maximi uuteen myyntiin.

Digitaalisen mainonnan tehtävä on auttaa kohderyhmä ostamaan mahdollisimman nopeasti

Yksi mainoskanava ei tule ratkaisemaan yrityksesi digitaalista liidigenerointia eikä varsinkaan myyntiä. Keskeistä on testata eri mainoskanavat, ja varsinkin mainosmuodot sekä viestit keskenään ristiin ja jatkuvalla oppimisella kehittää digitaalisesta maksetusta mainonnasta modernin B2B ostoprosessin mukainen konkreettista myyntiä tukeva koneist.   

 

Norders ei ole perinteinen digimarkkinointitoimisto, eikä pelkkä liidigenerointi toimisto - vaan Norders on moderni RevOps eli Revenue Operations toimisto, jossa yhdistetään myynnin strategiat, kohderyhmän syvä tuntemus ja monikanavainen lähestyminen ketterään digitaaliseen mainontaan kanavariippumattomasti.

Älä mittaa klikkejä tai trafiikkia - digitaalisen mainonnan tulee ajaa uutta myyntiä

Älä pirstaloi eri kanavien mainontaa - kaikki kanavat ja sisällöt kilpailevat keskenään ja vain tuloksellisimmat jatkuu

Mainosten sisältö on kaikki kaikessa - eli jatkuvasti testaa eri videoita, kuvia, tekstejä eri kohderyhmille

LinkedIn Marketing Solutions palvelut
Meta palvelut
Google Ads palvelut
Norders Google Ads palvelut

Norders on tuloksellisen digitaalisen mainonnan kumppani

Norders on kumppanisi tuloksellisessa digitaalisessa mainonnassa kaikissa kanavissa. Norders tarjoaa mainoskanavien teknisen optimoinnin, kohderyhmälle resonoivien sisältöjen tuotannon, ostoprosesseille räätälöidyt myyntiputket ja jatkuvan A/B/C testaamisen realiaikaisella raportoinnilla.

 

Älä tuhlaa aikaa usean mainoskanavan inhouse hallintaan tai usean kumppanin pyörittämiseen. Digitaalinen mainonta oli se sitten Googlessa, YouTubessa, LinkedInissä, Facebookissa tai Instagramissa on vain yksi osa modernia B2B ostoprosessia. Nordersilta saat kokeneen ja dedikoituneen tiimin koko myyntiputken huomioimiseen ja kaikkien kanavien jatkuvaan testaamiseen tavoitteena ainoastaan ennustettavan ja skaalautuvan myynnin rakennus mahdollisimman nopeasti ja edullisesti.

 

Oli tarpeesi pelkkä Google Ads, LinkedIn Ads, tai monikanavaisen strategian suunnittelu ja tuotanto verkkosivuista videoihin, kasvaa Norders mukanasi intohimoisena ja ketteränä kumppanina.

Google Ads palveluna

Oli toimialasi, markkinasi tai kohderyhmäsi mikä tahansa, niin päättäjäsi hakevat tietoa Googlen ja YouTuben hakukoneista ja näkevät Googlen muita mainosmuotoja Googlen mainosverkostoissa.

 

Vaikka Googlen mainosmuodot ovatkin jo olleet kauan B2B PK- ja kasvuyritysten markkinoinnin vakiokalustoa, kehittyvät ne ja niiden haasteet sekä mahdollisuudet niin suurta vauhtia, että vahvasti suosittelemme hyödyntämään Google Ads mainosalustan monimuotoisten mainostyppien hyödyntämisessä kokonaisvaltaisen B2B myynnin ja markkinoinnin strategiaa ymmärtävää kumppania. Kumppania joka ei ainoastaan sueraa klikkihintaa ja sitä monentena mainos hakutuloksissa näkyy, vaan kumppania, joka auttaa sekä strategisesti että käytännössä päivittäin optimoimaan Google Ads mainontaa kasvattamaan konkreettista myyntiä.

Nordersin Google Ads referenssi
Google Ads palvelut
Nordersin Meta mainonta - Referenssi

LinkedIn ja Meta mainonta 

LinkedIn ja Meta mainonnan alustoina tarjoavat lukuisia eri mainosmuotoja videomainoksista kuvakaruselleihin ja pelkistä tekstimainoksista tapahtumiin ja suoraan alustoilla tapahtuviin liidin kapturointi mainoksiin. Molemmat mainoskanavat ovat myös loistavia targetoimaan eri viestejä sekä kylmille yleisöille, sekä jo olemassaoleville päättäjälistoille tai vaikka verkkosivuilla vieraillelle. LinkedInin ja Metan, eli Facebookin ja Instagramin mainoskanavissa on kuitenkin keskenään suuria eroja jo pelkästä mainonnan hinnoittelusta alkaen. Nordersilta löytyy B2B ostoprosessit ja molemmat kanavat hyvin tunteva tiimi, joka auttaa valitsemaan ja testaamaan juuri teidän kohderyhmä huomioiden oikeat mainosmuodot, sisällöt ja budjetit.

 

Molemmissa kanavissa kriittistä onnistumiselle on jatkuva uuden sisällön testaus, jossa Norders on varmasti tehokas kumppani tarjoten kaikki palvelut mainos-copystä videoihin ja valokuvauksesta animaatioihin. Mainonta on kuitenkin pelkkää mainontaa, ja Nordersin kanssa yhteistyön taika piilee Nordersin tinkimättömässä fokuksessa koko myyntiputken optimoinnin huomioimiseen kun ainoana onnistumisen mittarina on konkreettinen uusi myynti.

Prosessi

Sovi riskitön verkkosivuston konsultointi kokeneen asiantuntijamme kanssa täältä

Olemme Nordersilla rakentaneet kymmeniä verkkosivustoja erilaisilla ominaisuuksilla eri toimialoille ja erityyppisille yrityksille. Mielellämme jaamme kokemuksemme, oppimme ja ideamme täysin riskittömästi. Aloitetaan keskustella katsomaan voimmeko olla avuksi.

Katso työt

Sivustosuunniltelman ja ehdotuksen rakennus ja hyväksyntä

Jos koemme, että voisimme olla hyvät kumppanit yrityksesi verkkosivustojen kehitykseen teemme tarkan ehdotuksen eli tarjouksen verkkosivuston ja yrityksenne tarpeisiin. Ehdotus muokataan yhdessä lopulliseen hyväksyttävään muotoonsa.

Katso työt

Projektin kickoff

Jos saamme kunnian aloittaa verkkosivusto-kumppanuuden, projekti aloitetaan yhteisellä n 90 minuutin kickoff-palaverilla, jossa on mukana kaikki projektille relevantit henkilöt. Kickoff vedetään läpi Nordersin napakalla ja selkeällä kickoff-patteristolla.

Katso työt

Ohjattu verkkosivusto-projekti

Kickoffissa tarkennettua aikataulua, välitavoitteita ja aktiviteetteja seurataan digitaalisessa Asana -projektinhallinta näkymässä ja kommunikaatiokanavassa. Viikkopalavereissa käydään tarkemmin projektin kulkua läpi.

Lue lisää

Sivuston julkaisu

Kun sivusto molempien osapuolten mielestä on julkaisukelpoinen, toteutetaan sivuston julkaisu hallitusti ja suoritetaan käyttökoulutus valituille henkilöille. Sivusto voidaan julkaista tarpeen mukaan Nordersin tai teidän omaan hallintaympäristöön.

Lue lisää

Jatkuva kehitys

Verkkosivuston julkaisu on kuitenkin vasta mistä homma alkaa. Norders tarjoaa sivustolle täyden tuen sivuston hallintaan, kehitykseen, verkkoanalytiikkaan ja jatkuvaan raportointiin yrityksen tavoitteiden mukaan.

Lue lisää
Norders on Endeaksen Google Ads kumppani

Google Ads

Norders on BeMaPro:n Google Ads kumppani

Google Ads

Norders on Driimin Google Ads kumppani

Google Ads

Norders mainonnan palvelut - Google Ads
Norders on Suojellaan Lapsia LinkedIn ja Meta mainonnan kumppani

LinkedIn ja Meta mainonta

Norders on ICE Kirkenesin Meta mainonnan kumppani

Meta mainonta

LinkedIn ja Meta mainonta

Norders - Sosiaalisen median mainonnan palvelut

Tomi Haapala

Strategi
 

0400261864‬
tomi@norders.fi

Katariina Suominen

Digimarkkinointi
 

julia@norders.fi

Emin Neziri

Digimarkkinointi
 

emin@norders.fi

Tomi Haapala, Nordersin myynti ja strategi
Katariina Suominen, Nordersin mainonnan spesialisti
Emin Neziri, Nordersin digimarkkinointi spesialisti

Tiimi

bottom of page